Torba Yasada Gemlik için yeniden düzenleme

Torba Yasada Gemlik için yeniden düzenleme

Torba Yasada Gemlik için yeniden düzenleme Gemlik’i Türkiye’nin gündemine getiren 696 Sayılı KHK’nın geçici 25’inci maddesinde kamuoyunda tereddüt yaratan ibare değiştirildi. Yeni torba yasada, ”Nakledilmesi” ibaresi yer almıyor. İlk çıkan KHK’da, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 25. Maddesinin birinci fıkrası ve birinci cümlesinde… Okumaya devam et Torba Yasada Gemlik için yeniden düzenleme